Seneste(hmm - gad vide om det nu også er det seneste?) nyt fra foreningernes samarbejde

 

Velkommen til denne simple hjemmeside, som vil vise lidt detaljer vedrørende foreningernes samarbejder.

Foreningernes samarbejde om idræt, kultur og rejseaktiviteter bærer frugt. Foreningerne er: lokale afdelinger af Ældresagen, Foreningen Norden, Aalestrup Seniorer og flere andre mere eller mindre fast organiserede grupper. Udover de foreninger, der var med til at arrangere konferencen i oktober 2019Nogle af grupperne vil selv stå som arrangører af rejser, men andre deltager i planlægningen på forskellige niveauer.

 

Foreningernes samarbejde kommer til at betyde, at foreningerne annoncerer for hinandens aktiviteter efter aftale med den arrangerende forening. Der vil som sædvanlig blive annonceret i vores lokalavis Vesthimmerlands Avis, på de enkelte foreningers hjemmesider, og hvor I ellers er vant til at finde den slags. sensam.dk er altså et supplerende tilbud, og skal ikke konkurrere med den måde man plejer at gøre tingene på.

 

 

 

 

 

Kontakt din egen forening for mere information om samarbejdet.

Hvis du har særlige ønsker vedrørende rejser, så er det en god idé at besøge os på de årlige julemesser i Aalestrup Idrætscenter. Der vil også fremover hænge en postkasse ved vores kontor på Knabergården. Mere herom senere.

 

Idræt om dagen kommer i gang, når det er muligt.

Kulturtilbud vil også i fremtiden blive til i samarbejde mellem flere aktører.

Rejseaktiviteterne har nu fået deres egen underside: sensam.dk/ForenRejser/index.htm

 

 

 

Lidt historie om samarbejdet

 

Samarbejde mellem (ældre)foreninger i det sydvestlige Himmerland har fået sin egen hjemmeside.

 

Man finder det på følgende link:

 

www.sensam.dk

 

Det er planen, at der i løbet af vinteren vil komme lidt mere information om de nye ting, der er sat i sving på baggrund af konferencen:

Seniorliv i Aalestrup, Gedsted og omegn.

Vi agter at informere om arbejdet i de tre grupper Kultur, Rejser og Motion under hver deres overskrift.

 

Det er også planlagt, at hjemmesiden skal rumme en samlet kalender for de foreninger, som ønsker at bidrage til dette fællesskab.

Pr. dags dato er hjemmesiden oprettet, og

indeholder blot en simpel pladsholder for fremtidigt indhold...

 

Om navngivningen af denne aktivitet:

 

Der er intet ønske fra initiativgruppen om at favorisere eller forfordele nogen.

Vi hører alle til i eller i nærheden af udkanten af udkantskommunen. Tak spids!

Det giver nogle specielle udfordringer, som vi har lyst til at bokse med i samarbejde med hvem, der vil!

Vi må stå sammen om at få ting til at ske!

 

Hjemmesiden har haft arbejdstitlen ”Seniorliv i  Aalestrup og omegn”.  Så kan det vokse eller krybe efter behag.

Gedsted vil gerne nævnes specifikt, men det er måske bedre at bruge den vagere lokalisering af vores tiltag:

Seniorliv i det sydvestlige Himmerland”.

Hjemmesiden hedder under alle omstændigheder nu http://www.sensam.dk eller blot sensam.dk

Der er fri adgang for (senior)foreninger fra henholdsvis Gedsted, Aalestrup, Fjelsø, Hvam, Hvilsom, Testrup, Simested, Guldager, Bygum, Vr. Tostrup, Østrup, Østerbølle, Vestrup, Vesterbølle, Vognsild, Morum, Gislum, Binderup, Skinnerup og hvem, der ellers har lyst til at levere information til den foreslåede fælles platform sensam.dk

 

Når vi sætter senior i parentes, er det fordi dette arbejde er igangsat ud fra en række specielle forhold for seniorer -- fx at mange af dem, men ikke alle, kan tage del i aktiviteter i dagtimerne. Der er i og for sig ikke nogen grund til, at nogen skal føle sig udelukkede fra dette samarbejde. Mange aktiviteter foregår hen over mange grænser. Fx alder, geografi, interesser og type. Vores gruppering med tre grupper: ”Kultur, Rejser og Motion” er erfaringsmæssigt overskrift for mange af senioraktiviteterne, og er ikke tænkt som nogen absolut afgrænsning af hvad, der kan samarbejdes om på det forum, som vi vil etablere på denne hjemmeside.

Tanken er, at vi bedre kan sikre, at foreningerne tidligt ved hvem, der planlægger hvad og hvornår for de næste år fremover. Det skulle alt i alt sikre os bedre mod at spilde kræfter på noget, som naboen allerede er klar med.

 

Det er vores håb, at denne hjemmeside vil supplere det allerede fine samarbejde med vores lokalaviser. Initiativgruppen har været i tæt kontakt med Vesthimmerlands Avis, og det er vores udtalte ønske, at foreningerne støtter op om lokalpressen og annoncerer deres aktiviteter der. Mange af os er taknemlige for den symbiose der er mellem foreningerne og avisen. Vi annoncerer, og får ofte en værdifuld omtale både før og efter arrangementerne. Se gerne sensam.dk som et værktøj for bestyrelserne, og som et supplement til foreningernes i øvrigt flotte programmer.

 

Se også gerne på, hvordan andre områder har organiseret sig med samarbejde mellem mange foreninger:

 

Ydby i Sydthy har en flot hjemmeside: http://ydbythy.dk/

Flordklyngen her syd for os har også et forbilledligt samarbejde: http://fjordklyngen.dk/

 

 

 

Hvalpsund har sit eget landsbysammenhold med denne split til at holde sammen på det:  http://www.hvalpsund-by.dk/

 

Her er Jeres stikord fra konferencen seniorliv

Idræt og motion ØNSKER:

Svømmehal eller overdækning af friluftsbadet

Idræt om dagen - foreninger og instruktører

Knabergården som idrætsfacilitet

Blive bedre til at modtage nye deltagere - tilgodeser de inaktive

Velkomstbrochure med alle tilbud

Foreningsportal: det skal være lettere at finde tilbuddene

Det skal være lettere at få tilskud til idrætsaktiviteter

Brochure med motionstilbud i Aalestrup

Idræt om dagen!

Tiltag, som får folk ud af huset

Der mangler billard og bob

Flere dansehold - mulighed for aktivitet om aftenen

Mulighed for gåture sammen med andre (fx sammen med holdet, der går onsdage kl 9:30 fra hallen)

 

Idræt og motion RESULTATER:

Aftalt Eva Vinther sætter aktiviteter i gang i Hallen. Aftalt møde den 5. nov. 2019 klo 9 til 10.30. Ole Christiansen og Rosa Nørskov er med på at aktivere seniorer. ( Mødet er aflyst den 31.10 Søren Brun kunne ikke – nyt aftales senere.)

Kultur og samvær ØNSKER:

Der skal være en liste over de foreninger, der tilbyder kultur, samvær, underholdning m.v. (hvad med private grupper, der optager medlemmer?).

Omkostninger - kulturtilbud koster penge - finansiering? tilskud, garantier, medlemsbetaling

?? Ved henvendelse

Samlet planlægning

Nedbryde grænser

Samle grupper (foreninger?) under samme paraply

Mulige mødesteder: Hvide Kro, Rosenparken, (Knabergården, Sognehuset, Hallen, Biografen)

Kultur i tilslutning til byfester (Aalestrup, Gedsted, Hvam, Hvilsom, Fjelsø, Vesterbølle, Simested, Boldrup, Nørager…. alle inden for en halv snes kilometer fra Aalestrup)

Kulturkalender

Samarbejde om langtidsplanlægning

Eftermiddags arrangementer på Knaberscenen - Kom, lær og vær med - sang, dans og teater - for børn i alle aldre fra 8 til 100 år

Bedre køkkenforhold i forbindelse med kulturarrangementer.

Fælles planlægning

Kunstnere?

Er der for mange arrangementer?

Viseaften

Fælles spisning og diskotek med 60er-musik

 

Kultur og samvær RESULTATER her og nu:

Fælles annoncering i Vesthimmerlands Avis blev foreslået af Lisa Bjørn, Paraplyorganisation blev nævnt af Knud Rasmussen. Fælles platform for annoncering af ønsker, planer og programmer?

Lisa Bjørn vil i Membranen starte sang/skuespil/optræden på slap line på Knaberscenen for alle.

REJSER og ture - ØNSKER:

Der var enighed om 2-3 dage var relevant for ture.

Hvis det var 7 dage kunne det være rart med et varmt land

Max 600- 700 km pr. dag at køre ellers skal der en overnatning til.

Tur til Klassisk musik - evt. egne biler, endnu ikke taget stilling til hvordan vi informerer om hvorhen og hvornår.

Der var stemning for rejser med indlagt sport i, evt. gå cykle, eller noget andet.

Fårup rejser har disse ture i udbud. -

Højskole blev nævnt, et fælles emne.

Storbyer var et ønsket rejsemål-

Andre Rieu – koncert i Maastricht

Særligt udsatte: Der blev nævnt der nogle gange var ledige pladser når Plejecenter Aaglimt tog på tur. Her kunne der måske være plads til nogle kørestolsbrugere fra byen.

Ældresagen og Aalestrup Seniorer er i fuld gang med næste års program så igangsætning vil nok først være år 2021

 

REJSER og ture - RESULTATER her og nu:

Aalestrup Seniorer beskriver hvorledes planlægningen kan koordineres for en rullende treårig periode.

Grupperne vil gerne vi mødes 2 gange årlig, hvor vi hver  har emner med for rejser. Her vil vi så finde ud af hvad og hvor der er mest stemning for.

Omtale af konferencedag for seniorer i Aalestrup og omegn

Læs om dagen i Vesthimmerlands Avis

Læs foromtale af seniorkonferencen i Vesthimmerlands Avis

Inden konferencen blev følgende materiale sendt ud til facilitatorer og oplægsholdere:

Sæt den 19. oktober af til at gøre noget for dig selv og dine venner: Gå til seniormøde på Realskolen fra 9 til 15:30!

Foreningen Aalestrup Seniorer, som er en lokalafdeling af Danske Seniorer, arrangerer møde i samarbejde med Ældresagen, Jydeværkstedet og en række enkeltpersoner. Vi har valgt titlen ”Seniorliv i Aalestrup” for denne dag. Der er flere fokuspunkter for dagen, og vi kunne også have leget med titler som: ” Snart færdig på arbejdsmarkedet? Så kom og vær med til at definere tiden derefter!” eller ” Aktive seniorer bestemmer selv!” eller ” Sæt fut i den tredje alder!” Så har du måske et par idéer om, hvor vi gerne vil hen med dagen?

”Seniorliv i Aalestrup” er et initiativ, der bl.a. skal være med til sikre, at

·         vi bliver bedre til at lytte til de ønsker, som de ældre har inden for foreningernes virkefelter

·         vi udnytter de frivilliges kræfter bedst muligt til formål, der virkelig efterspørges

·         de ældre ved hvor de skal finde oplysninger om de mange arrangementer året rundt

·         vi selv i foreningerne er klar over hvilke tilbud vi skal udvikle og levere

·         vi er med til at definere de fysiske rammer for de mange aktiviteter

·         der udvikles tilbud til mange aldersgrupper med hver deres ønsker, evner og behov

·         aktiviteter i Aalestrup er synlige - også for beslutningstagere i forvaltning og udvalg, så vi kan sikre fortsat adgang til lokaler og andre faciliteter

Hen over forår og sommer har en gruppe borgere og foreninger arbejdet sammen om at kunne tilbyde et forum for fremtidigt samarbejde -- for både ældre og gamle samt dem, som knap nok selv synes, at de er på vej ind i ”den tredje alder”.

Dette arbejde har foreløbig mundet ud i et katalog med ønskelige faciliteter (lokaler etc.), som gruppen finder relevante for en lille by som Aalestrup. Disse ønsker er stillet fordringsfrit til rådighed for Vesthimmerlands Kommune i forbindelse med deres forestående arbejde med Knabergårdens fremtid.

Den næste etape i vores samarbejde blandt ældregrupperne er det borgermøde for seniorer, som vi har inviteret til på Aalestrup Realskole d. 19. oktober 2019. Se annonce andetsteds i avisen her.

Programmet for mødet vil følge nedenstående retning:

1.   Indledning: Morgensang og præsentationer

2.   Eksterne oplægsholdere:

a.    Oplæg vedr. idræt, sport, leg, dans og motion -- herunder organisering under eksterne programmer. (Vesthimmerlands Kommune)

b.    Oplæg vedr. kulturformidling, underholdning, læring samt områdets formelle og frivillige aktører. (Vesthimmerlands Kulturråd).

c.    Oplæg vedr. ture, rejser og aktiviteter ”væk fra Aalestrup”. (Fårup Rejser)

3.   Efter disse oplæg vil vi opdele deltagerne i et antal grupper (det præcise antal grupper afgøres af, hvor talstærkt I møder frem).

Vi vil så bede grupperne om at diskutere indholdet fra oplæggene -- med henblik på at generere nye idéer til hvordan grupper og foreninger i fremtiden kan og skal samarbejde, dels indbyrdes og dels med deres tilsvarende myndigheder -- primært hos kommunen.

4.   Efter frokost vil vi hjælpes ad med at finde løsninger, som vi måske straks kan sætte i værk (fx fælles arrangementskalender på Knabergården?) og emner, som foreninger og grupper kan tage med hjem og arbejde videre med.

5.   Om eftermiddagen har vi fokus på

·         Kortlægning af behov - nu og i fremtiden. Nye rutiner for indmelding af ønsker

·         Synlighed for alle - åbenhed om planer, så vi kan supplere hinanden. Det skal være lettere for seniorerne at vælge mellem de mange tilbud, og måske også lettere at planlægge lidt frem i tiden - der er jo mange, der trækker i jer derude

·         Effektmåling - hvor godt ramte vi Jeres ønsker? hvordan lærer vi at blive skarpere på samarbejde og koordination?

·         Inklusion - hvordan bliver vi bedre til at nå de brugere, som har vanskeligt ved at komme hjemmefra? hvordan udvikler vi tilbud, som kan tilpasses brugere med forskellige færdigheder?

Når vi går hjem, har vi forhåbentlig alle en fornemmelse af, at dette kan være begyndelsen på en ny tid i Aalestrup med endnu bedre samarbejde mellem de mange foreninger, som i virkeligheden kun har et fælles ønske: At de ældre i Aalestrup har mulighed for at leve det liv, de ønsker! Og husk - uanset hvad vi taler om på denne dag, har vi intet ønske om at ”pille” ved ting, som fungerer til alles tilfredshed. Vi ønsker kun at medvirke til at de gode ting bliver synlige, så mange kan få glæde af dem! Hvis der går skjulte talenter rundt derude, er vi selvfølgelig interesserede i at få viden om sådanne. Har du selv en underviser, instruktør, skuespiller eller lignende i maven, så kunne dette også være dagen, hvor vi sammen finder ud af at kanalisere virketrangen.

 

Mødet er støttet af Jutlander Fonden Himmerland, Horn Fonden og ISOBRO - Lokalforeningspuljen samt ”Bevæg dig for Livet”. Desuden har Vesthimmerlands Kommune, Aalestrup Realskole samt en lang række af enkeltpersoner ydet hjælp og støtte til denne dag. Arrangørerne takker for den hjælp og støtte vi har modtaget!

Mødet arrangeres af Aalestrup Seniorer (Ansv.), Ældresagen i Aalestrup, Jydeværkstedet og en række af privatpersoner. Gruppen takker også for den hjælp, vi har fået fra kommunalt hold - herunder hjælp til annoncering.

 

 

INDBYDELSE til oplægsholdere - Baggrundsinformation IKKE Avisstof

 

 

 

Indbydelse til oplægsholdere på samarbejdsmødet for seniorer/ældre/pensionister i Aalestrup

 

Tak for det tilsagn I har givet til Aalestrup Seniorer vedrørende præsentation af et oplæg på vores møde, som egentlig er en offentligt tilgængelig ”konferencedag”, som afholdes i fællesskab mellem en række interesseorganisationer, institutioner og enkeltpersoner med tilknytning til ældreområdet. Mødet bliver i den kommende tid annonceret i lokalavisen såvel som på de deltagende organisationers hjemmesider.

Til dette møde har vi valgt arbejdstitlen ”Seniorliv i Aa” (kan stadig nå at ændres). Det er ret vigtigt at have for øje ved disponering af de oplæg vi har inviteret. Der vil være seks oplæg i starten af mødet, hvis vi holder os til den foreløbige plan:

1.       Indledning:

a.       Morgensang (forslag - fx Åbent Landskab - 5 min)

b.       Velkomst ved formanden for Aalestrup Seniorer (som har taget initiativ til mødet). (Ingelise Nielsen 5 min).

c.       Kort præsentation af mødedagens dagsorden, ”format” og grundidé. (Anders Nielsen 5 min).

d.       Oplæg vedrørende forholdet mellem frivillig-organisationer og ”det offentlige” i forhold til seniorernes trivsel i Aalestrup. (Per Bisgaard 10 min).

2.       Eksterne oplægsholdere:

a.       Oplæg vedr. kulturformidling, underholdning, læring samt områdets formelle og frivillige aktører. (Vesthimmerlands Kulturråd ved: Hanne Monrad 10 min taletid + 5 min forståelsesspørgsmål).

b.       Oplæg vedr. idræt, sport, leg, dans og motion -- herunder organisering under eksterne programmer. (Vesthimmerlands Kommune - Bevæg dig for livet ved: Eva Winther Dalby 10 min taletid + 5 min forståelsesspørgsmål).

c.       Oplæg vedr. ture, rejser og aktiviteter ”væk fra Aalestrup”. (Fårup Rejser - Peter Trier) 10 min taletid + 5 min forståelsesspørgsmål)

Efter disse oplæg vil vi opdele deltagerne i et antal grupper (det præcise antal afgøres af den deltagerskare, som vi vil være i stand til at tiltrække).

Vi vil så bede grupperne om at diskutere indholdet fra oplæggene -- med henblik på at generere nye idéer til hvordan organisationerne i fremtiden kan og skal samarbejde, dels indbyrdes og dels med deres tilsvarende myndigheder -- primært hos kommunen.

Til grupperne vil der være nogle ”inspirationskort” til at hjælpe idéerne frem.

Om formiddagen vil grupperne være inddelt efter de tre oplægs emnegrupper, mens vi efter frokost vil forsøge at få deltagerne til at arbejde mere konkret med bestemte synsvinkler:

Eftermiddagens gennemgang af resultaterne af gruppernes arbejde om formiddagen skal forsøge at dække følgende:

 

A)

KORTLÆGNING AF ØNSKER

fx brugerinddragelse / registrering af ønsker og behov / regelmæssige planlægningsmøder, hvor man kan indmelde ønsker, men også ressourcer (fx at en en børs, hvor kan bidrage med noget til fællesskabet uden om de formelle bestyrelsesforpligtelser).

 

B)

SYNLIGHED

fx præsentation af tilbud på en koordineret platform (fælles avis-/web-løsning) / infomøder / systematisk feed-back på tilbud. Som minimum skulle vi gerne være i stand til at levere opdaterede arrangementskalendere til avisen og på informationstavlerne fx på Knabergården og i Hallen.

 

C)

EFFEKTMÅLING

fx samarbejde mellem bestyrelser / metoder til deling af fordele og byrder / harmonisering af "fund-raising" / udvikling fra konkurrencesituation til synligt samarbejde. Vi skal blive bedre til at lære af de erfaringer, der gøres lokalt på tværs af de mange foreninger og sammenslutning.

 

Hensigten med eftermiddagen er at give bestyrelser og initiativgruppe nogle konkrete opgaver, som alt i alt kan være med til at give mest mulig -- og helst bedre -- værdi for brugerne af den store indsats, som foreningerne og de frivillige allerede i dag leverer.

 

 

Ønsker til de enkelte oplægsholdere

 

Oplæg vedrørende kulturformidling, underholdning, læring kan bredt dække de tilbud, som Aalestrups ældre møder inden for såvel passiv underholdning, som aktiv deltagelse i fælles aktiviteter.

Tilbud som omfatter bl.a. Seniorbio, Membranens koncerter og teaterforestillinger, møder med ”sang, musik og foredrag”, samvær om husflid fx strikkeklubber og træværksted, Spis sammen, læseklubber, lokalhistorie indsamling og formidling.

Vi vil gerne høre om hvad der rører sig på den kulturelle front – både i Vesthimmerland, men sandelig også hvilke tendenser der er, når vi kigger lidt ud. Kan vi fx udvikle tilbud til ”et ”bredere spektrum af snævrere interesser”? Det kan forstås på den måde, at fx medieteknologien gør det muligt at hjælpe ældre til oplevelser, som man tidligere skulle rejse langt efter. Det kan komme til at betyde, at kulturtilbuddet i fremtiden kan skræddersys uden at man altid skal se på om vi kan fylde hallen med folk, som hører den samme koncert. Vi kunne fx mødes til ”musikaftner for ældre”, hvor vi skiftes til at vælge musik og tale sammen om den. (En slags akustisk læseforening?)

Der er ret frit slag for dette oplæg, som er så bredt formuleret, at det kun kan blive nogle generelle betragtninger og måske nedslag i nogle tendenser, som oplægsholderen finder væsentlige.

 

Oplæg vedrørende idræt, dans, motion, spil, leg kan dække de aktiviteter, som organiseres under idrætsforeninger, gymnastikklubber, ældreforeninger, motionstilbud til kronisk syge, bevæg-dig-for-livet og selvfølgelig de mange private initiativer.

Det er tilbud som rangerer fra petanque og bowling til hård idræt som fx cykling og boldspil m.v. (skal der her indsættes en udtømmende liste over kendte tilbud?)

Oplægget må meget gerne indeholde eksempler på hvad man foretager sig inden for dette område i resten af kommunen, samt selvfølgelig gerne en dækning af de offentligt støttede projekter, som netop de ældre kan have gavn og glæde af.

Ligesom de øvrige oplæg, må dette oplæg gerne indeholde forslag til nye aktiviteter, eller måske til eksisterende aktiviteter, hvor vi med fordel kunne sætte ind med nye rekrutteringstiltag. Vi har i de indledende møder talt om bl.a. ”motion-om-formiddagen”, floorball og andre specifikke tiltag.

Vi vil også gerne høre mere om idræt og motion, som retter sig mod forbedring af livskvalitet ved at støtte fx bevægelighed (og mobilitet), balance, reaktionsevne, udholdenhed, smertelindring og tusind andre ting, som tilsammen bevæger sig på grænsen mellem det at blive gammel og affinde sig med, at kroppen forfalder – og så ”motion på recept” for syge (ud fra den holdning, at det ikke er en sygdom at blive gammel. – Kunsten ved livet er jo ikke bare at vente på tørvejr, men snarere at lære sig at danse i regnen!)

 

 

Oplæg vedrørende udflugter, rejser og ture kan jo i princippet indeholde alt det vi har hørt om i de to første oplæg. Under dette oplæg kunne vi godt tænke os at høre mere og de muligheder rejsearrangørerne har for at tilbyde et varieret program af dagture, to- og tredages ture (fx storbyferie) og egentlige ferier med bus, tog, fly og skib.

Hvilke tendenser ser rejse-oplægsholderen for udviklingen i rejsetilbud? Hvordan sammensætter man tilbuddet i forhold til de rejsendes interesser, fysik, alder, økonomi og andre forhold, som I kender bedre end os?

 

Hvad kan de lokale foreninger gøre bedre i forhold til samarbejdet med rejsearrangørerne? Hvilke særlige tiltag kan vi iværksætte for at friste ældre og svage borgere, som er ved at miste modet og rejselysten?

Hvordan afballancerer vi følgende:

Individuelle / små grupper i forhold til selskabsrejser?

Tilpassede rejser i forhold til valg fra katalogerne?

Strabadser og egen forberedelse i forhold til færdigarrangeret med ”alt valgt og alt betalt”?

Skal vi arbejde aktivt med sammensætning af tilbud til ældre med forskellige funktionsniveauer?

Hvordan prissætter man tilbud til ældre?

Kan vi arbejde med ”kør-selv-udflugter” eller kun med fælles transport?

 

Vi vil sørge for, at de inspirationskort, som vi er i færd med at udvikle, bliver sendt til oplægsholderne inden mødet.

 

***************************

Forside:

60+ Idrætstilbud til de lidt ældre, som kan bruge et motionstilbud i dagtimerne

 

Hvad er 60+ motion for de lidt ældre?

Senioridræt - Motion 60+ er et tilbud om at tage del i et fællesskab, hvor vi leger, motionerer, hygger, drikker kaffe og synger en enkelt sang eller to.

Vi mødes et par timer en gang om ugen. I for- og eftersæsonen prøver vi at holde aktiviteterne ude, mens vi vil være i hallerne når det er for kold ude.

 

Hvad har vi gang i?

Der vil være forskellige lege, spil og øvelser. Vi vil varme op sammen, hvorefter vi deler os op på forskellige hold og går til vores stationer. En station kan fx være padeltennis, smart-træning eller hockey på kort bane.

 

Hvor? og hvornår?

Vi mødes først ude ved Tennisbanerne og senere inde ved Aalestrup Idrætscenters Cafeteria.

I sæson efterår 2021 er vi udendørs onsdage fra kl.: 10:00 (kom præcis) til ca. kl. 12 fra 8. september til d. 29. september begge dage inkl.

 

Vi vil være i hallerne onsdage fra kl. 8:30 præcis til kl. godt 10 fra d. 6. oktober og ti gange frem. Sidste gang i efterårssæsonen er 8. december (15. hvis der er lukket i efterårsferien.

 

 

Ledere og trænere:

Opvarmning, boldspil og træning ledes af Kaj Nielsen, Britta Rokkedal, Lis Overgaard og Finn ??Kristoffersen??

Ålestrup Seniorer og Aalestrup idrætsforening står for formaliteterne.

Anders Nielsen kradser kontingent ind til vores medlemskab i idrætsforeningen, når vi begynder inde, og Ingelise Nielsen har kontakten til Idrætsforeningen.

 

Historien om ”Senioridræt i Aalestrup” - ”Motion 60+” - ”Bevæg dig for livet” - ”Idræt om dagen” - kært barn har mange navne!

Der har været mange tilløb til det program, som nu igen forsøges afviklet i og omkring Aalestrup Idrætscenter. Inden coronaen greb forstyrrende - og for nogen ødelæggende - ind i vore liv, var vi godt i gang med et motionsprogram tilpasset Aalestrups pensionister og andre med mod på og lyst til ”IDRÆT om DAGEN”.

Et samarbejde mellem flere foreninger og enkeltpersoner forsøgte, sammen med konsulenten for ”Idræt om Dagen” Eva Winther Dalby, at skabe grundlaget for en motionsaktivitet ved siden af de tilbud, som allerede var i gang. Vi havde held med at lokke over 100 ivrige og motionsglade pensionister og ældre til et introduktionsmøde lige i starten af 2020 - lige inden Coronaen kom til Danmark. Her præsenterede konsulenter fra Danmarks Idrætsforbund og Dansk Arbejder Idrætsforbund nogle nye muligheder for en vifte af aktiviteter tilpasset deltagere med vidt forskellige fysiske færdigheder. Det nye tilbud er tænkt som supplement til de tilbud, der allerede kører i dag såvel inden for Idrætsforeningen som uden for. Der er fx gode og velfungerende gymnastikhold under ledelse af hhv. Rosa Nørskov og Ole Christiansen, som vi håber at kunne eksistere side om side med.

 

Hvem kan deltage?

Idræt om dagen er tænkt som et tilbud, som alle ældre skal kunne deltage i, og som har vægten lagt på at det skal være hyggeligt og rart at være sammen. Derfor består det ugentlige program af en omgang fælles opvarmning, som dels skal opbløde muskler og led, og som dels udfordrer deltagernes hjerner med fx smart træning, hvor motionen er koblet til løsning af enkle logiske opgaver.